Leder samhällspolitiska enheten som består av sex personer och ingår i organisationens ledningsgrupp. Min roll är också att bidra med analys av samhällsläget samt utveckla strategier för hur vi på bästa sätt ska agera för att få genomslag inom politiken och inom samhällsinstitutioner. Men också att träffa politiker och tjänstepresoner för att föra fram vår agenda. 


0736790480