Hej! Jag blev först aktiv i Djurens Rätt i den lokala avdelningen i Stockholm och sedan blev jag kontorsvolontär. Efter ett tag fick jag ett vikariat i expeditionen och ytterligare efter ett par år fick jag tjänsten som kontorsansvarig. Idag jobbar jag som kontorssamordnare, där jag har ett övergripande ansvar så att kontoret fungerar på ett bra sätt med allt det praktiska samt att jag ska vara ett stöd till de andra kontorsansvariga. Jag har också andra uppgifter som att ansvara för kontorsvolontärer, att svara i växeln, diarieföra handlingar och backa upp expeditionen vid behov. Jag är även brandskyddsansvarig i organisationen.

Jag älskar att umgås med min familj, att resa och att passa andras hundar.